Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Termomodernizacja dwóch budynków przychodni SP ZLA "Moja Przychodnia": Przychodnia nr 1 przy ul. Mickiewicza oraz przychodnia nr 13 przy ul. Ordona w Katowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Termomodernizacja dwóch budynków przychodni SP ZLA "Moja Przychodnia": Przychodnia nr 1 przy ul. Mickiewicza oraz przychodnia nr 13 przy ul. Ordona w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

-Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

-Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej należących do SPZLA w Katowicach "Moja Przychodnia", w wyniku redukcji zużycia energii do ogrzewania budynków, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy stanu środowiska, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych.

 

Efektem przedsięwzięcia będzie:

- zmniejszenie strat ciepła, co spowoduje oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje i rozwój;

- poprawa warunków pracy;

- poprawa wizerunku SPZLA jako wdrażającego nowoczesne, przyjazne środowisku technologie;

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu,

- podniesienie jakości świadczonych usług,

- poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

 

Okres realizacji projektu: 26.06.2018 r. – 31.12.2022 r.

 

Wartość projektu: 2 640 276,91 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 398 430,00 PLN

 

Metadane

Data publikacji : 25.04.2022
Data modyfikacji : 26.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Pawlicki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Szołtysek

Opcje strony

do góry