Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

VITA BENE

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” realizuje umowę o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Wydziału EFS nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-202.

Otwarcie VITA BENE

Oś priorytetowa - 9. Włączenie społeczne

Działanie - 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie - 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

 

Cel projektu:

Otwarcie placówki usług zdrowotnych „Vita bene” zapewniającej opiekę dzienną i całodobową dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Placówka zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Ordona 13. Będzie dostępna dla mieszkańców województwa śląskiego z obszaru ZIT. Projekt zapobiega deinstytucjonalizacji.

W placówce osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie mogła skorzystać z pomocy w części dziennej, dla osób chodzących  (do 10 osób jednocześnie) lub całodobowo, tzw. opieka wytchnieniowa (do 4 osób jednocześnie).

W ramach pobytu osoby będą miały:

  • ułatwiony dostęp do opieki zdrowotnej,
  • zapewnione zajęcia z fizjoterapeutami, masażystami, terapeutą, psychologiem,
  • zapewnione trzy posiłki, skonsultowane z dietetykiem,
  • będą mogły skorzystać z wielu zajęć z manualnych, terapeutycznych 
     

Aktualnie realizujemy zadanie 1  pod tytułem: Dostosowanie oraz doposażenie miejsca realizacji usług zdrowotnych w potrzebny sprzęt.

Realizację zadania nr 2 pod tytułem: Realizacja opieki zdrowotnej nad pacjentem rozpoczynamy od 01.03.2021 roku.

Na pytania dotyczące rekrutacji personelu, zapraszamy na naszą stronę internetową w zakładce konkursy

Pytania dotyczące objęcia opieką podopiecznych prosimy kierować na adres:

vita_bene@spzla-katowice.p

 

Metadane

Data publikacji : 02.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry