Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Wymagane dokumenty

  1. Decyzja organu emerytalno-rentowego (kserokopia dokumentu, dokument z waloryzacji z emerytury / renty z bieżącego roku).
  2. Decyzja o przyznaniu zasiłku lub renty stałej (kserokopia dokumentu).
  3. Ostatni odcinek z emerytury bądź wyciąg z konta dotyczący wysokości przekazywanego świadczenia (kserokopia dokumentu).
  4. Kserokopie dokumentów: dowód osobisty Pacjenta, w przypadku opiekuna faktycznego lub prawnego Pacjenta – dowód osobisty, a w przypadku ubezwłasnowolnienia Pacjenta – postanowienie sądu oraz pełnomocnictwa.

Metadane

Data publikacji : 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry