Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

https://bip.spzla-katowice.pl/mp/projekty-unijnce-vita-bene/informacje-o-projekcie/16096,Informacje-o-projekcie.html
2022-12-10, 08:59

Informacje o projekcie

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

„Moja Przychodnia” realizuje projekt WND-RPSL.09.02.01-24-02GB/19

pt. „Otwarcie placówki usług zdrowotnych „VITA BENE”

zapewniającej opiekę dzienną i całodobową

dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla stu czterdziestu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Podregionu Katowice, poprzez stworzenie czternastu nowych miejsc opieki medycznej w placówce zapobiegającej deinstytucjonalizacji.

 

Główne rezultaty projektu to:

  • niwelowanie niekorzystnych problemów społecznych związanych z zapewnieniem opieki dla osób niesamodzielnych, które w wysokim stopniu występują na obszarach wysoko zurbanizowanych w Podregionie Katowickim,
  • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystają osoby niesamodzielne, poprzez skrócenie czasu oczekiwania,
  • kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym edukacja zdrowotna w zakresie sprawowanej opieki oraz wsparcie psychologiczne.
     

W projekcie zapewniono działania, które będą miały na celu pomoc opiekunom osób niesamodzielnych zapewniając im wytchnienie w opiece nad takimi osobami.

Opiekujący się osobami chorymi, niepełnosprawnymi będą mogli liczyć na czasowe przejęcie opieki przez jednostkę, poprzez zapewnienie opieki całodobowej i wytchnieniowej, a także szkolenia i pomoc psychologiczną.

Placówka „VITA BENE” zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Juliana Ordona 3

Osoby lub ich opiekunowie zainteresowane uzyskaniem powyższego wsparcia mogą pobrać druki skierowań, które są dostępne na stronie spzla-katowice.pl, adres email: vita_bene@spzla-katowice.pl lub osobiście w placówce „VITA BENE” lub w biurze projektu w SP ZLA w Katowicach „Moja Przychodnia” Katowice ul. PCK 1, III piętro pokój nr 34.

 

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów +48 510 470 175, +48 510 470 190

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w placówce „VITA BENE”

40-164 Katowice ul. Ordona 3

Metadane

Data publikacji : 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony