Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Informacje o projekcie

                         

 

 

 

Placówka Usług Zdrowotnych Vita Bene zapewniająca opiekę dzienną i całodobową dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Katowicach była realizowana w dniach  od 01.03.2021r. do 31.05.2023r. dzięki projektowi dofinansowanemu z Funduszy Europejskich. Wsparciem zostało objętych 151 osób z okręgu Katowickiego, którzy w ramach funkcjonowania korzystali m.in. z opieki całodobowej, rehabilitacji, terapii zajęciowej, konsultacji medycznych, porad dietetycznych.

 

Informujemy, że działalność Vita Bene jest otwarta, nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług Vita Bene (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła.

 

W okresie trwałości projektu świadczenia Vita Bene są odpłatne przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu Vita Bene marży zysku. Planuje się wsparcie dla czterech osób całodobowych i dziesięciu na pobyt dzienny w programie świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu.

 

Aktualna miesięczna cena pobytu przy obowiązku zawarcia umowy na min. 90 dni roboczych (wymóg czasowy) została wyliczona na 180 zł na dzień, przy pobycie dziennym i 360 zł przy pobycie całodobowym (w związku z obecną sytuacją ekonomiczną zastrzegamy sobie możliwość zwiększenia opłat). Cena obowiązuje przy grupie min. 4 osoby całodobowe i 10 osób na pobyt dzienny.

Metadane

Data publikacji : 26.06.2023
Data modyfikacji : 13.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Szołtysek
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Szołtysek

Opcje strony

do góry