Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Dodatkowe informacje

  • Do „VITA BENE” nie będą kwalifikowani Pacjenci, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, psychiczna lub uzależnienie.
  • Jeśli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania Pacjenta w placówce usług zdrowotnych „VITA BENE”.
  • W dniu przyjęcia do placówki usług zdrowotnych „VITA BENE” lekarz i pielęgniarka oceniają Pacjenta wg skali Barthel. Pacjent, który zostanie oceniony powyżej 65 punktów według w/w skali nie zostanie zakwalifikowany do „VITA BENE”.
  • Placówka nie bierze odpowiedzialności za zgubione i zniszczone przez Pacjenta rzeczy osobiste, pozostające poza depozytem „VITA BENE”.
  • LEKI własne Pacjenta w celu kontynuacji farmakoterapii.

Metadane

Data publikacji : 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry