Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Dla kogo

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

Grupa docelowa 1.

Sto czterdzieści niesamodzielnych osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Podregionu Katowickiego. Projekt dotyczy miast: Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Ruda Śląska, Chorzów, Mysłowice.

W okresie realizacji projektu osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zagrożone wykluczeniem społecznym,
  2. osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, które na podstawie oceny lekarza/pielęgniarki otrzymały w skali Barthel 40-65 punktów,
  3. osoby, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad farmakoterapią, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia, mogą ubiegać się o pobyt
  4. w placówce.

Grupa docelowa 2.

Stu opiekunów formalnych/nieformalnych osób niesamodzielnych oraz najbliższe otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzymają pomoc w zakresie kompleksowych szkoleń i edukacji w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w szczególności dotyczące funkcjonowania konkretnej osoby niesamodzielnej w warunkach domowych (ok. trzech godzin dla opiekuna konkretnego pacjenta) oraz wsparcia psychologicznego.

Metadane

Data publikacji : 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry