Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

https://bip.spzla-katowice.pl/mp/ochrona-danych-osobowyc/16103,Ochrona-Danych-Osobowych.html
21.06.2024, 15:23

Ochrona Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", ul. PCK 1, 40-057 Katowice, e-mail: zdrowie@spzla-katowice.pl.
 

II. Inspektor Ochrony Danych - ARTUR KŁOS

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób:

  • e‍-mail: iod.katowice@gmail.com;
  • pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Metadane

Data publikacji : 05.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony