Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Przedmiot działania

 1. Przedmiotem działania Zakładu jest działalność lecznicza polegająca na:
  • udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie zawartych umów oraz innych obowiązujących przepisów,
  • promocji zdrowia poprzez działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.
 2. W ramach udzielania świadczeń zdrowotnych Zakład podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania
   

Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Ambulatoryjnych w zakresie:
  • podstawowej opieki zdrowotnej:
   • udzielanie świadczeń zdrowotnych zapobiegawczo –leczniczych, w tym:
    • prowadzenie edukacji zdrowotnej,
    • dokonywanie systematycznej i okresowej oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy i prowadzenie czynnego poradnictwa,
    • rozpoznawanie środowiska świadczeniobiorcy,
    • rozpoznawanie i ograniczanie czynników ryzyka oraz zagrożenia zdrowotnego świadczeniobiorcy,
    • koordynowanie i wykonywanie szczepień ochronnych,
    • rozpoznawanie i leczenie problemów zdrowotnych,
    • sprawowanie opieki zdrowotnej w domu świadczeniobiorcy w razie obłożnej choroby,
   • orzekanie o stanie zdrowia świadczeniobiorcy,
   • integrowanie, koordynowanie i kontynuowanie działań leczniczych podejmowanych w odniesieniu do świadczeniobiorcy przez innych świadceniodawców,
   • sprawowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej i położniczej nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania.
  • specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • diagnostyki medycznej:
   • obrazowej: badania rentgenowskie , ultrasonograficzne i mammograficzne, densytometrycznej, tomografii komputerowej OCT
   • endoskopowej,
   • elektrograficznej,
   • audiometrycznej,
   • spirometrycznej,
   • laboratoryjnej;
  • medycyny pracy:
   • wykonywanie badań profilaktycznych, tj. wstępnych, okresowych, kontrolnych i innych prowadzonych odpłatnie na podstawie odrębnych umów pomiędzy zakładami,
   • nieodpłatne wykonywanie badań profilaktycznych dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych oraz przeprowadzanie badań lekarskich przed rozpoczęciem i w trakcie praktyki wynikającej z kierunku nauki zawodu,
   • nieodpłatne wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Zakładu,
  • stomatologii, chirurgii stomatologicznej i ortodoncji,
  • rehabilitacji leczniczej,
  • innych świadczeń zdrowotnych, w tym:
   • promocji zdrowia,
   • realizacji programów zdrowotnych i profilaktycznych.
 2. Szpitalnych w zakresie chirurgii krótkoterminowej w następujących specjalnościach medycznych:
  • chirurgia ogólna,
  • chirurgia urazowo-ortopedyczna,
  • ginekologia,
  • otolaryngologia,
  • okulistyka,
  • urologia.
  • chirurgia dziecięca,
  • chirurgia urazowo-ortopedyczna dla dzieci,
  • otolaryngologia dla dzieci,
  • okulistyka dla dzieci,
  • urologia dla dzieci
 3. Innych niż szpitalne stacjonarnych calodobowych

Metadane

Data publikacji : 05.10.2018
Data modyfikacji : 23.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Błotny

Opcje strony

do góry