Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

https://bip.spzla-katowice.pl/mp/informacje-o-podmiocie/majatek/16109,Majatek.html
2024-02-20, 23:17

Majątek

Mienie SPZLA w Katowicach tworzy fundusz założycielski. Funduszem założycielskim jest wydzielone mienie państwowe - nieruchomości oraz mienie ruchome, będące w zarządzie SPZLA. Wszelkie zmiany w kapitale tj. zbycie, wydzierżawienie lub najem majątku trwałego jednostki dokonuje się na zasadach określonych przez organ założycielski. Gospodarka finansowa SPZLA w Katowicach prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opiek zdrowotnej zgodnie z Ustawą z 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Podstawą działania jest roczny plan finansowy usta oraz uchwalony przez Radę Społeczną Miasta Katowice.

Metadane

Data publikacji : 23.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony