K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Dla kogo


   

  Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

   

  Grupa docelowa 1.

  Sto czterdzieści niesamodzielnych osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Podregionu Katowickiego. Projekt dotyczy miast: Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Ruda Śląska, Chorzów, Mysłowice.

  W okresie realizacji projektu osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zagrożone wykluczeniem społecznym,

  2. osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, które na podstawie oceny lekarza/pielęgniarki otrzymały w skali Barthel 40-65 punktów,

  3. osoby, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad farmakoterapią, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia, mogą ubiegać się o pobyt
   w placówce.


  Grupa docelowa 2.

  Stu opiekunów formalnych/nieformalnych osób niesamodzielnych oraz najbliższe otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzymają pomoc w zakresie kompleksowych szkoleń i edukacji w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w szczególności dotyczące funkcjonowania konkretnej osoby niesamodzielnej w warunkach domowych (ok. trzech godzin dla opiekuna konkretnego pacjenta) oraz wsparcia psychologicznego.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Szołtysek
  Publikacja dnia: 27.05.2021
  Podpisał: Łukasz Szołtysek
  Dokument z dnia: 27.05.2021
  Dokument oglądany razy: 48
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"